Sabbatschool
         

De sabbatschool vormt de belangrijkste manier waarop er binnen de ZDA godsdienstig onderwijs wordt gegeven en is de belangrijkste tak van het zendingswerk. Het biedt jong en oud de mogelijkheid met Gods Woord in aanraking te komen. Maar het belangrijkste is dat het hen de liefde voor de waarheid leert en in hen de behoefte doet ontwaken deze waarheden zelf te onderzoeken. Daarbij leert de sabbatschool hen hun leven conform de Heilige Schrift in te richten. Elke sabbat (zaterdag) aanvang sabbatschool om 09.45 uur.