Jeugd
         

Onder leiding van de gekozen jeugdleider komen jongeren wekelijks bijeen om samen te werken aan de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Behalve Bijbelstudie zijn er ook sportactiviteiten. Er is ook een jeugdraad waarin zitting hebben enkele jeugdleden, de jeugdleider, de jeugddiaken en de jeugdouderling. Zij komen zo vaak bijeen als nodig is, om op juiste wijze leiding te geven aan het beleid en de activiteiten t.a.v. jongerenwerk in de gemeente.